CÔNG TY TNHH NHẬT MINH LAM Năm 2008 với số vốn ban đầu 5 triệu đồng,ông Lê Thanh Phong đã mở một cửa hàng thương mại nhập keo và bán lại.Do nhu cầu mặt hàng keo công nghiệp ngày càng cao,công việc kinh doanh ngày càng phát đạt.